Flowers – Current Serializations

Last Updated 1/1/2016

 

7seeds7 Seeds

Yumi Tamura

 

KazeHikaruKaze Hikaru

Takeo Watanabe

 

Umimachi DiaryUmimachi Diary

Akimi Yoshida

 

Angel TrumpetAngel Trumpet

Michiyo Akaishi

 

JigokuSatamoKareShidaiJigoku no Sata mo Kare Shidai

(To Err is Human, To Judge Internal)

Wakumi Akisato

 

Tsukikage BabyTsukikage Baby

(Moonlight Baby)

Yuki Kodama

 

Yume no MahiruYume no Mahiru

(Daydreaming)

Akemi Yoshimura

 

Torikae BayaTorikae Baya

(Change Places)

Chiho Saito

 

Juuyou Sankounin TanteiJuuyou Sankounin Tantei

(Important Witness Detective)

Murako Kinuta

 

Kin no Kuni Mizu no KuniKin no Kuni Mizu no Kuni

(Country of Gold, Country of Water)

Nao Iwamoto

 

Furuginuya kayoichouFuruginuya Kayoichou

(Antique Clothing Bankbook)

Akiko Hatsu

 

If this page is way out of date, then you can view the Flowers website for a more current list of titles.